kancelaria
Kancelaria Prawnicza Marek Grzymała Radca Prawny powstała w celu udzielania pomocy prawnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Kancelaria charakteryzuję się nowoczesnym podejściem do klienta, polegającym na partnerstwie i wzajemnym wspieraniu się w osiągnięciu wyznaczonych celów. Właściciel Kancelarii jest radcą prawnym przynależącym do samorządu radców prawnych (Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izby Radców Prawnych), wpisanym na listę radców prawnych pod numerem WA - 9144. Kancelaria specjalizuję się w zastępstwie procesowym w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym. Wielu Klientów może potwierdzić rzetelność, uczciwość, zaangażowanie, a także skuteczność w podejmowanych działaniach przez co kancelaria dynamicznie się rozwija i nabiera doświadczenia zawodowego w różnych dziedzinach prawa.
Marek
Marek
Wiedzę zdobył na studiach magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Prawa Procesowego, a także na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnicze doświadczenie zawodowe nabywa od lipca 2004 roku w instytucjach finansowych (Citibank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Noble Bank S.A.), w administracji publicznej (Ministerstwo Zdrowia), spółdzielni mieszkaniowej (Warszawska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Chomiczówka"), a także w kancelariach prawniczych (Kancelaria Prawnicza Bogusław Niemirka Radca Prawny, Kancelaria Prawnicza Małgorzata Teresa Kamińska Radca Prawny, Krislex Kancelarie Doradców Prawnych) przy obsłudze osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Od dnia 1 lipca 2010 roku występuję przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, komornikami, organami ścigania, organami administracji publicznej, a także innymi jednostkami organizacyjnymi.