postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Normuje on postępowanie: Kodeks Postępowania Administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.