postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunku z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Oznacza to, że Kancelaria wykorzystując znajomość przepisów procedury cywilnej dąży do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla swojego Klienta przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.