postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne jest częścią postępowania cywilnego. Ta część przepisów normuje procedurę działania występującego wierzyciela i dłużnika przed Komornikami Sądowymi oraz Sądami oraz samych organów egzekucyjnych w przypadku gdy zobowiązany nie realizuje dobrowolnie swoich zobowiązań objętych tytułami egzekucyjnymi. Przede wszystkim obejmuje to postępowanie w przypadku niewykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.