prawo administracyjne
Prawo administracyjne reguluje prawa i obowiązki organów państwowych oraz obywateli. Prawo administracyjne charakteryzuje się brakiem równości stron w przeciwieństwie do prawa cywilnego. Pozycję uprzywilejowaną mają organy administracji, zaś pozycję podporządkowaną w tej relacji mają przede wszystkim osoby fizyczne. Powyższe nie oznacza, że organ może wykorzystywać swoją władzę wbrew powszechnie obowiązujących przepisów prawa.