prawo karne
Prawo karne normuje odpowiedzialność osoby popełniającej czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Kodeks Karny jako główny akt prawny w tej dziedzinie prawa reguluje zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności karnej, kary, środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, powrót do przestępstwa, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, środki zabezpieczające, przedawnienie, zatarcie skazania, odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą oraz szczególne przepisy określające konkretne przestępstwa.