prawo spółdzielcze
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Prawo spółdzielcze reguluje m. in. tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni, prawa i obowiązki jej członków, określa organy spółdzielni oraz ich prawa i obowiązki, gospodarkę spółdzielni, lustrację, łączenie się, podział oraz likwidację i upadłość spółdzielni. Spółdzielnie mieszkaniowe są uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta określa m. in. prawa członków spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności lokalu.